Ośrodek Terapii UzależnieńPoradnia Leczenia UzależnieńPoradnia Zdrowia PsychicznegoHostel

OGŁOSZENIE

E-mail Print
There are no translations available.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy usług doradczych o charakterze prorozwojowym w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności Victi sp. z o.o. poprzez pozyskanie usług doradczych o charakterze prorozwojowym” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”, typ projektu: „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo”. Termin składania ofert: 02.11.2016 r. do godz. 9.00.


www.victi.pl/files/Zapytanie_ofertowe_312_RPOWM.doc
 

Dzienny Ośrodek Terapii

Alkohol, narkotyki, leki, dopalacze, hazard, Internet i inne. Program terapeutyczny trwa 10 tygodni. Każda osoba chcąca uczestniczyć w programie powinna posiadać aktualne ubezpieczenie. Do Ośrodka Dziennego przyjmowane są osoby ze skierowaniem od lekarza

Poradnia Leczenia Uzależnień

ośrodek terapii uzależnień

Poradnia posiada umowę z NFZ. Świadczenia prowadzone są nieodpłatnie. Poradnia posiada wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci, specjalista terapii uzależnień.

Copyright © 2010 NZOZ Victi - wszelkie prawa zastrzeżone. | by CooLWeb