NZOZ Victi - Ośrodek Leczenia Uzależnień, terapia Uzależnień, poradnia psychiatryczna

Центр Реабилитации Зависимостей

terapie uzależnień
ПредложенияТерапияPoradnia Zdrowia PsychicznegoКоманда

OGŁOSZENIE

E-mail Печать
There are no translations available.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy usług doradczych o charakterze prorozwojowym w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności Victi sp. z o.o. poprzez pozyskanie usług doradczych o charakterze prorozwojowym” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”, typ projektu: „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo”. Termin składania ofert: 02.11.2016 r. do godz. 9.00.


www.victi.pl/files/Zapytanie_ofertowe_312_RPOWM.doc
 

Центр Реабилитации Victi

Pеализует терапевтические программы для людей в возрасте от 18 лет, зависимых от современных психоактивных веществ и рассчитан на одновременное пребывание до 40-ти пациентов.

Индивидуальные программы

ośrodek terapii uzależnień Индивидуальные программы лечения назначаются по результатам лечебно-диагностической программы и позволяют восстановить психоэмоциональное и физическое состояние человека до прежнего уровня.

Copyright © 2010 NZOZ Victi - wszelkie prawa zastrzeżone. | by CooLWeb