Ośrodek Terapii UzależnieńPoradnia Leczenia UzależnieńPoradnia Zdrowia PsychicznegoHostel

Nasz zespół

E-mail Print
There are no translations available.

Ewa Miturska
psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Specjalista ds. uzależnienia i współuzależnienia. Trener umiejętności psychospołecznych. Studia Podyplomowe w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Odbyła liczne szkolenia terapeutyczne i staże zawodowe z obszaru:

- uzależnienia (alkohol, narkotyki, leki),
- współuzależnienia,
- przemocy w rodzinie (dorośli i dzieci),
- zaburzeń odżywiania się,
- zaburzeń lękowych, depresji,
- terapii motywującej,
- terapii krótkoterminowej,
- umiejętności psychospołecznych (asertywność, komunikacja, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, treningi twórczości, motywacyjne, relaksacyjne itd..).

Zawodowo związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Pruszkowie. Prowadzi terapię indywidualną, grupową. Pracuje z rodzinami. Realizuje warsztaty i grupy rozwoju osobistego. Ponadto współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, placówkami państwowymi oraz firmami szkoleniowymi w zakresie organizacji i realizacji szkoleń oraz zajęć warsztatowo-treningowych. Trener projektów realizowanych ze środków unijnych EFS, EQUAL. Konsultant w zakresie doradztwa wewnętrznego firm.


Hanna Ostrowska-Biskot
specjalista terapii uzależnień


Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,u kończyła Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Instytut Psychologii Zdrowia.Od 1996 zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin lub osób bliskich.Przez okres ponad dziesięciu lat pracowała w WOTU od alkoholu i współuzależnienia w Tworkach. Utworzyła Poradnię Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu w Warszawie przy ul.Wołoskiej w Medicenter. 
Ukończyla następujące szkolenia:

-Strategia pracy nad zwiększeniem zdolności do samokontroli u osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA,

-Różne nurty psychoterapii w leczeniu osób uzależnionych,

-Uzależnienie od hazardu,
-Nowe Zasady Wnioskowania moralnego w Treningu Zastępowania Agresji,
-Program dla sprawców przemocy,
-Szkoła Letnia Komisji Edukacji w dziedzinie uzależnienia od narkotyków,
-Warsztaty Pracy nad doskonaleniem osobistej skuteczności,
-Podstawy pracy terapeutycznej z pacjentami uzależnionymi od więcej niż jednej substancji psychoaktywnej,
-Silni-Pomocni-Skuteczni program OPTA zakończony certyfikatem Jest szczerym sympatykiem wspólnoty AA, od wielu lat wraz z przyjaciółmi ze wspólnoty organizuje koncerty "WDZIĘCZNI,BO TRZEŻWI".


Mariola Struś
psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień 


Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie kierunek społeczna psychologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi zdobyła w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Pruszkowie oraz Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnienia w Łomży.

Sylwia Minda
certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną i wspomaganie rodziny na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Studium Terapii Uzależnienia od Narkotyków prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia. Od 2007 roku związana zawodowo z Rodzinną Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnienia MONAR w Warszawie gdzie pracuje jako terapeuta uzależnień. Odbyła staże w ośrodkach terapii długoterminowej w Mysłakowicach, Toruniu oraz w Passmores House w Anglii. Ukończyła szkolenia w zakresie zdrowia psychicznego osób żyjących z HIV/AIDS organizowane przez Społeczny Komitet ds. AIDS. W latach 2007-2011 brała udział w Międzynarodowych Konferencjach Redukcji Szkód.Urszula Ludwikowska
lekarz psychiatraIwona Lesińska
dyplomowana pielęgniarka

 

 

 

 

 

Dzienny Ośrodek Terapii

Alkohol, narkotyki, leki, dopalacze, hazard, Internet i inne. Program terapeutyczny trwa 10 tygodni. Każda osoba chcąca uczestniczyć w programie powinna posiadać aktualne ubezpieczenie. Do Ośrodka Dziennego przyjmowane są osoby ze skierowaniem od lekarza

Poradnia Leczenia Uzależnień

ośrodek terapii uzależnień

Poradnia posiada umowę z NFZ. Świadczenia prowadzone są nieodpłatnie. Poradnia posiada wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci, specjalista terapii uzależnień.

Copyright © 2010 NZOZ Victi - wszelkie prawa zastrzeżone. | by CooLWeb